Praktyki

Możliwość praktyk w Instytucie Gaussa: Instytut Gaussa

W tym roku pojawiły możliwości realizacji praktyk zawodowych, które mogą zostać zaliczone do specjalizacji Psychologia Organizacji i Pracy. Odbycie praktyk w wymiarze 100 godzin pracy pozwala uzyskać 4 ECTS i będzie traktowane jako równoważnik jednego kursu z puli zajęć do wyboru.

Praktyki mogą być realizowane w dwóch miejscach:
1. Rekrutacja do działów IT
2. Badania postaw pracowniczych

Osoby zainteresowane proszę o maila (joanna@psych.uw.edu.pl) z informacją o wyborze miejsca.

Joanna Czarnota-Bojarska